Contact

Conference Secretaries:

Qiang Yang, Youxing Zeng, Xucai Zeng (Xihua University, China)

Address: No.999, Jinzhou Road, Jinniu District, Chengdu, China

E-mail: qiangychd@126.com (English), zengyouxinxhu@163.com (Chinese), 1084948226@qq.com (Chinese)